fbpx

Auteur: Menno Raatjes

Vieren van successen geeft aan talent energie

 Elke dag maar weer. Elke dag maar weer zijn mensen in staat om hun ‘to do list’ voller te schrijven dan dat deze al is. Ook is het bureau zo langzamerhand een grote ‘to do list ’geworden.  De gele zelfklevende memo papiertjes hebben beslag genomen van het bureau. Er is geen ruimte meer om fatsoenlijk stil te staan bij de kerntaken…stil te staan bij wat echt belangrijk is… stil te staan bij wat echt waarde aan de onderneming toevoegt. De urgentie overheerst. Ook zie je diezelfde drukke mensen de hele dag rondrennen met schrijfmappen met het opschrift Dit Moet Vandaag Echt Klaar, met de nadruk op moeten. Deze drukke mensen hebben op deze wijze hun eigen wereld gecreëerd. De eerlijkheid gebeid om te zeggen dat het in sommige gevallen is opgelegd. Aan het einde van de dag maken deze drukke mensen de rekening op. Niet alles is af en daarom zijn ze behoorlijk ontevreden. Niet de tevredenheid overheerst over de negen klussen die met succes zijn afgerond, maar de onvrede blijft over de drie klussen die zijn blijven liggen. Dat is vreemd want zo is het nooit goed. De dagelijkse evaluatie is niet gericht op een waardeanalyse. Het is gericht op kwantiteit. Daarom…deze drukke mensen moeten de volgende dag weer langer door.

Lees verder

Emotie basis van motivatie

Emotie basis van motivatie

Het mag weer. Emoties mogen. Emoties zijn veel te lang genegeerd. Eigenlijk best logisch want emoties zijn lastig te begrijpen. Emoties aansturen is al helemaal een ding. Allemaal veel te lastig en wat een gedoe om er rekening mee te houden. Daar ‘voelen’ we dus niets voor op ons werk. We kiezen voor de veilige weg en dus doen we of er geen emoties zijn. Bovendien bestrijken emoties een gebied waarop de meeste mensen zich ongemakkelijk bewegen. Emoties eisen hun rechtmatige positie weer op.

Lees verder

Emotie basis van motivatie

Emotie basis van motivatie

Het mag weer. Emoties mogen. Emoties zijn veel te lang genegeerd. Eigenlijk best logisch want emoties zijn lastig te begrijpen. Emoties sturen is echt een ding. Allemaal veel te lastig en wat gedoe om er rekening mee te houden. Daar ‘voelen’ we niets voor op ons werk. We kiezen voor de veilige weg en doen we of er geen emoties zijn. Bovendien bestrijken emoties een gebied waarop mensen zich ongemakkelijk bewegen. Emoties eisen hun rechtmatige positie weer op.

De diversiteit aan emoties is enorm. We dragen ze allemaal met ons mee. Schuld, schaamte, spijt, verwijt, berouw, bewondering, verveling, haat, liefde en hoop. Daarbij zijn we meer gericht op de negatieve emoties. Er zijn gewoon meer negatieve dan positieve emoties. Negatieve emoties houden ons scherp in een dreigende omgeving. Stiekem genieten we van de kracht van negatieve emoties. Negatieve emoties kosten ons geen energie terwijl we voor positieve emoties vreselijk hard moeten knokken. Om effectief in het leven te staan zullen we negatieve en positieve emoties in balans moeten brengen. Anders gezegd: We moeten balans brengen tussen overleven en beleven.

De media leeft bij de gratie van negativiteit en frustraties. Emo-media lijkt de regie over ons leven te hebben. Het lijkt erop dat we alleen rust kunnen krijgen door de media te boycotten. Zet de tv, je laptop, je smartphone, uit. Zeg je abonnement op de krant en je magazine op. Waar we ook kijken en/of luisteren we worden opgezadeld met voornamelijk negatieve emoties die niet voor ons bedoeld lijken te zijn maar waar we niet om heen kunnen. Deze vorm van emotie overdracht ondermijnt de waardering van emoties. Helaas.

Mensen kunnen slecht omgaan met emoties. Neem nou de politiek als voorbeeld. Een verkeerd woord wordt direct en onnodig groot uitgemeten. Het ene naar het andere debat ontstaat n.a.v. dat ene woordje. Zijn het alleen nog de argumenten die tellen? Het lijkt erop dat we emotie uit de discussie moeten houden. De in dit artikel genoemde politici zijn grootmeester geworden in het wegen van de ‘voors’en de ‘tegens’ om tot het juiste antwoord te komen. Ze weten dat emoties waardevol in de besluitvorming zijn echter ze durven het niet toe te geven. Mensen willen emoties niet meenemen in hun beslissingen omdat ze denken dat het fout is. Hoezo… fout? Het is emotie die waarde aan de betere beslissing geeft.

Juist emoties geven waarde toe. Wat is de waardeanalyse van een jaarrekening. Het is niet meer dan een momentopname vertaald in een brij van cijfers. Laat de Accountant de toelichting weg is het inderdaad nog slechts een verzameling van lege getallen, een los gebaar zonder enige diepgang.
Aan de andere kant kennen we de ongecontroleerde emoties. We moeten leren om beter met emoties om te gaan want emoties zijn onmisbaar in de waardeanalyse en waardebepaling. Wees zuinig op emotie en ga er bewust mee om. Bewust omgaan met emotie is best een ding. Ongecontroleerde emoties maken waarde kapot terwijl passende emoties de waarde versterken. Feiten zonder emoties hebben geen waarde. Streef naar feitelijk werken door gegevens en gevoelens samen te laten werken.

Willen als Kernambitie

Willen als Kernambitie

De Russen zien de toekomst als het vergeten verleden. Ondanks dat wij dat anders zien laat het verleden ook ons een vergelijkbare toekomst scheppen. Het verleden heeft veel meer toekomst dan we denken. De definitie van motivatie is niet meer en niet minder dan  ‘De kracht achter de behoeften bevrediging’. De eenvoud slaat de spijker op z’n kop. Welke toekomst wensen we onszelf? Willen we onze eigen mogelijkheden wel zien?

Lees verder

Autonomie en Motivatie?

Autonomie en Motivatie?

Niets doen terwijl je super goed bent. Wat doe je met die capabele werknemer die er geen zijn in heeft. Het vlammetje was al uitgedoofd voor dat het ging branden. Deze werknemer kost je handen vol met geld omdat hij niet brengt waar je hem voor betaald. Hij kan wel maar hij wil gewoon niet. Ja, hij wil gewoon niet. Dat is de kern waar alles om draait. Motivatie. Motivatie is de uit de specifieke prikkel voortvloeiende energie waarmee het talent van een medewerker wordt omgezet in concreet en gewenst gedrag. Is de medewerker hier zelf voor verantwoordelijk of zijn anderen dat? Ik ben ervan overtuigd dat de medewerker dat zelf is. Hoe zit dat dan met die anderen?

Lees verder

WhatsApp chat