Auteur: Menno Raatjes

Autonomie en Motivatie?

Autonomie en Motivatie?

Niets doen terwijl je super goed bent. Wat doe je met die capabele werknemer die er geen zijn in heeft. Het vlammetje was al uitgedoofd voor dat het ging branden. Deze werknemer kost je handen vol met geld omdat hij niet brengt waar je hem voor betaald. Hij kan wel maar hij wil gewoon niet. Ja, hij wil gewoon niet. Dat is de kern waar alles om draait. Motivatie. Motivatie is de uit de specifieke prikkel voortvloeiende energie waarmee het talent van een medewerker wordt omgezet in concreet en gewenst gedrag. Is de medewerker hier zelf voor verantwoordelijk of zijn anderen dat? Ik ben ervan overtuigd dat de medewerker dat zelf is. Hoe zit dat dan met die anderen?

Lees verder

Nederland telt ruim 3 miljoen flexwerkers.

 

Het aantal flexwerkers is in 15 jaar met drie kwart gegroeid. In 2018 waren er ruim 3 miljoen flexwerkers in Nederland. Er zijn meer dan een miljoen zzp’ers en 10% van alle flexwerkers zijn uitzendkrachten.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS en TNO die de omvang van flexwerk in Nederland in kaart hebben gebracht.

In 2018 waren er ruim 3 miljoen flexwerkers (tussen de 15 tot en 75 jaar) in Nederland. Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630.000 in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018.

Tot de flexwerkers rekenen het CBS en TNO alle zzp’ers en werkenden die geen vast contract hebben of een contract hebben met variabele uren. Ook werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op een vast contract zijn flexwerkers.

Uitzendkrachten

Lees verder

Motiveren tot Motivatie

 

Motiveren tot Motivatie

Hoe komen we motivatie in de dagelijkse praktijk tegen? Mensen kunnen zichzelf motiveren. Het zijn onze eigen intrinsieke prikkels die gedrag oproepen omdat we iets waardevol willen bereiken. Maar motivatie kan ook van buitenaf worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat ervan buitenaf druk wordt uitgeoefend, zoals door een leidinggevende die dwingend iets oplegt.

Lees verder

Wat is het Feitelijke loon?

Wat is nu het feitelijk loon: het met inachtneming van de cao toegekende, gedurende een of naar een begrensde tijdvak(naar tijdsruimte)vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.;Het personeel is de dupe van payroll. Waar komt deze uitspraak vandaan? De gedachte dat het voordeel van All-In Payroll van Flex Selectief alleen maar de kant van de ondernemer opvalt en dat zijn mensen daardoor moeten inleveren is sterk verouderd en allang wettelijk achterhaald. Deze uitspraak is ondoordacht! Een payroll onderneming valt onder de Wet Arbeid Allocatie Door Intermediairs (WAADI) en is daarmee gebonden aan wet- en regelgeving.

De werkelijkheid is dan ook heel anders:De flexwerker komt formeel in dienst bij de payrollonderneming. Hierdoor valt de flexwerker onder de cao voor Uitzendorganisaties. De wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat de flexwerker recht heeft op het zogeheten ‘Inlenersbeloning’. Inlenersbeloning houdt in dat de flexwerker recht heeft op hetzelfde salaris en dezelfde beloning zoals deze is vastgelegd in de geldende cao van de betreffende onderneming.  Inlenersbeloning komt er ook op neer dat de flexwerker op dezelfde manier beloont moet worden dan de vaste mensen die bij de onderneming in dienst zijn. Kortom: het salaris wordt bepaald door de geldende cao en niet door de payrollonderneming. De SNCU (de Cao-politie) is verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de cao.

Lees verder

  • 1
  • 2

Cereslaan 2
9641 MJ Veendam
Mobiel: 06-52727884
Email: info@flexselectief.nl

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 18:00
Dinsdag 08:30 - 18:00
Woensdag 08:30 - 18:00
Donderdag 08:30 - 18:00
Vrijdag 08:30 - 18:00
Zaterdag 08:30 - 17:00