fbpx

Autonomie en Motivatie?

Autonomie en Motivatie?

Niets doen terwijl je super goed bent. Wat doe je met die capabele werknemer die er geen zijn in heeft. Het vlammetje was al uitgedoofd voor dat het ging branden. Deze werknemer kost je handen vol met geld omdat hij niet brengt waar je hem voor betaald. Hij kan wel maar hij wil gewoon niet. Ja, hij wil gewoon niet. Dat is de kern waar alles om draait. Motivatie. Motivatie is de uit de specifieke prikkel voortvloeiende energie waarmee het talent van een medewerker wordt omgezet in concreet en gewenst gedrag. Is de medewerker hier zelf voor verantwoordelijk of zijn anderen dat? Ik ben ervan overtuigd dat de medewerker dat zelf is. Hoe zit dat dan met die anderen?

Kunnen we de prikkels van anderen typeren als ‘bemoeien met’? Sommige autoriteiten van motivatie beweren dat prikkels van buitenaf negatief werkt op intrinsieke prikkels. Het werkt averechts als we een intrinsiek gemotiveerde medewerker extra belonen, De diepe intrinsieke prikkel zal dalen. Door een medewerker te motiveren met bijvoorbeeld variabele beloning ontstaat demotivatie. Weer andere motivatie autoriteiten gaan nog verder. Zij stellen dat inmenging in de motivatie van medewerkers gelijk staat aan manipulatie. Trouwens, kijkend naar de definitie van manipulatie blijkt dat manipulatie niet altijd een negatieve lading heeft. Wat is dan ‘bemoeien met?’.

Is de bemoeizucht hinderlijk als ik de werknemer inzicht bied hoe zijn of haar motivatie verloopt? Het kan juist heel effectief zijn als een werknemer beter inzicht heeft in de intrinsieke motivatie. Een positief zelfbeeld kan worden gezien als de gids van de betere beslissingen. Is er sprake van manipulatie als er informatie wordt verstrekt over de wijze waarop het werk verricht wordt en wat de bijdrage aan het te behalen doel is. Hoe noemen we het als we de werknemer duidelijk maken dat de manier waarop de resultaten worden bereikt niet strookt met de normen en waarden van de organisatie? Hier worden tenslotte duidelijk grenzen overschreden. Wie is waar verantwoordelijk voor en noemen we de informatie die aan de werknemer wordt verstrekt bemoeizucht?

Het is een werknemer nimmer toegestaan om grenzen te overschrijden. Dat zal ook niet zo gauw gebeuren want in het algemeen wordt er degelijke en exacte informatie verstrekt over de grensgebieden. Wat gebeurt er als een leidinggevende een medewerker zijn werkwijze opdringt omdat de leidinggevende de klus nu eenmaal graag zelf op een dergelijke wijze uitvoert? Hier worden grenzen duidelijk overschreden want de leidinggevende haalt alle ruimte bij en voor de werknemer volledig weg.

Een kernaspect waar ik in geloof is dat motivatie wordt bepaald door het talent en de gegeven ruimte die de werknemer wordt geboden om op het werk op zijn eigen wijze te doen. De derde factor is de verbondenheid. Doordat het talent van buitenaf sturing, coördinatie en of leiding ontvangt kom je niet aan motivatie maar creëer je een ‘fit’ zodat talent en resultaat beter op elkaar aansluiten. Blijft de vraag of het bemoeien met de wijze van uitvoering een vorm van manipulatie is?  Autonomie is essentieel in het motivatie vraagstuk. Door je te bemoeien met de wijze van werken neem je een werknemer een stuk autonomie af. Je komt hierdoor aan de motivatie van de werknemer. Dit werkt averechts in het streven naar gunstige resultaten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cereslaan 2
9641 MJ Veendam
Tel: 0598 235377
Email: info@flexselectief.nl
Skype: live:relatiebeheer_2

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zat.- en zondag Gesloten