Categorie: Actueel

Het personeel is de dupe van payroll. Waar komt deze uitspraak vandaan? De gedachte dat het voordeel van All-In Payroll van Flex Selectief alleen maar de kant van de ondernemer opvalt en dat zijn mensen daardoor moeten inleveren is sterk verouderd en allang wettelijk achterhaald. Deze uitspraak is ondoordacht! Een payroll onderneming valt onder de Wet Arbeid Allocatie Door Intermediairs (WAADI) en is daarmee gebonden aan wet- en regelgeving.

De werkelijkheid is dan ook heel anders:De flexwerker komt formeel in dienst bij de payrollonderneming. Hierdoor valt de flexwerker onder de cao voor Uitzendorganisaties. De wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat de flexwerker recht heeft op het zogeheten ‘Inlenersbeloning’. Inlenersbeloning houdt in dat de flexwerker recht heeft op hetzelfde salaris en dezelfde beloning zoals deze is vastgelegd in de geldende cao van de betreffende onderneming.  Inlenersbeloning komt er ook op neer dat de flexwerker op dezelfde manier beloont moet worden dan de vaste mensen die bij de onderneming in dienst zijn. Kortom: het salaris wordt bepaald door de geldende cao en niet door de payrollonderneming. De SNCU (de Cao-politie) is verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de cao.

Lees verder

Ondernemers denken dat payroll duur is. Op grond van welke argumenten en cijfermatige onderbouwing wordt deze uitspraak gedaan? Een uitspraak als deze ontstaat vaak vanuit gebrek aan werkelijke inzicht tussen zelf verlonen en de kosten van All-In Payroll van Flex Selectief.Ook denken ondernemers dat doordat de boekhouder de salarisadministratie verzorgt ‘alles goed geregeld’ is. Helaas, niets is minder waar en tegelijkertijd een bedrieglijke gedachte. Payroll gaat veel verder dan alleen maar de salarisadministratie. Een grote groep ondernemers beseft zich dan ook niet dat All-In Payroll van Flex Selectief echt meerwaarde voor de onderneming kan invullen.

Per ondernemer verschilt het of payroll voordeliger is dan de salarisadministratie via de Boekhouder. In de meeste gevallen is payroll voordeliger. Het verschil hangt af van: De Loongebonden Kosten, Werkgeverslasten Sociale Zekerheidstelsel en Werkgeverslasten Cao. Daarnaast zijn het m.n. de overige kosten die per ondernemer verschillen. Denk hierbij aan de kosten van de verzuimverzekering, arbodiensten, administratieve kosten van de Boekhouder en de administratieve lasten van de ondernemer zelf.

Lees verder

“Door payroll heeft het personeel geen binding meer met de onderneming”. Wie bedenkt zoiets? Een groot deel van de ondernemers denkt dat als ze gebruik gaan maken van payroll dat dit een negatieve invloed op de binding en/of betrokkenheid van de medewerkers heeft. De werkelijkheid bewijst juist het tegenovergestelde.

De ondernemer kiest voor meer zekerheid en wil de overstap naar All-In Payroll van Flex Selectief maken. Alles staat en valt dan met een goede communicatie. Bespreek de nieuwe situatie helder met de medewerkers en zorg er ook voor dat de medewerkers vervolgens goed op de hoogte blijven. De ondernemer kan de medewerkers met de hand op het hart garanderen dat er binnen de werkrelatie niets veranderd. Ook op het gebied van de werkzaamheden verandert er helemaal niets tenslotte de medewerkers blijven de werkzaamheden uitvoeren zoals ze het altijd al deden. De ondernemer blijft net als vanouds leiding en toezicht uitoefenen. De ondernemer kan de medewerkers de absolute zekerheid geven dat ze ook het loon ontvangen zoals vastgelegd in de cao die voor de onderneming van toepassing is.

Lees verder

Een arbeidsovereenkomst via een payroll onderneming valt, net als een arbeidsovereenkomst via een uitzendonderneming, onder de cao voor uitzendondernemingen. Anders gezegd: een arbeidsovereenkomst via een payroll onderneming is exact hetzelfde als een arbeidsovereenkomst via een uitzendonderneming.
De definitie:
Een uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en
leiding van de derde;

Cereslaan 2
9641 MJ Veendam
Tel: 0598 235377
Email: info@flexselectief.nl

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zat.- en zondag Gesloten