fbpx

Categorie: Actueel

Motiveren tot Motivatie

 

Motiveren tot Motivatie

Hoe komen we motivatie in de dagelijkse praktijk tegen? Mensen kunnen zichzelf motiveren. Het zijn onze eigen intrinsieke prikkels die gedrag oproepen omdat we iets waardevol willen bereiken. Maar motivatie kan ook van buitenaf worden gestuurd. Bijvoorbeeld omdat ervan buitenaf druk wordt uitgeoefend, zoals door een leidinggevende die dwingend iets oplegt.

Lees verder

Wat is het Feitelijke loon?

Wat is nu het feitelijk loon: het met inachtneming van de cao toegekende, gedurende een of naar een begrensde tijdvak(naar tijdsruimte)vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.;Het personeel is de dupe van payroll. Waar komt deze uitspraak vandaan? De gedachte dat het voordeel van All-In Payroll van Flex Selectief alleen maar de kant van de ondernemer opvalt en dat zijn mensen daardoor moeten inleveren is sterk verouderd en allang wettelijk achterhaald. Deze uitspraak is ondoordacht! Een payroll onderneming valt onder de Wet Arbeid Allocatie Door Intermediairs (WAADI) en is daarmee gebonden aan wet- en regelgeving.

De werkelijkheid is dan ook heel anders:De flexwerker komt formeel in dienst bij de payrollonderneming. Hierdoor valt de flexwerker onder de cao voor Uitzendorganisaties. De wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat de flexwerker recht heeft op het zogeheten ‘Inlenersbeloning’. Inlenersbeloning houdt in dat de flexwerker recht heeft op hetzelfde salaris en dezelfde beloning zoals deze is vastgelegd in de geldende cao van de betreffende onderneming.  Inlenersbeloning komt er ook op neer dat de flexwerker op dezelfde manier beloont moet worden dan de vaste mensen die bij de onderneming in dienst zijn. Kortom: het salaris wordt bepaald door de geldende cao en niet door de payrollonderneming. De SNCU (de Cao-politie) is verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de cao.

Lees verder

Ondernemers denken dat payroll duur is. Op grond van welke argumenten en cijfermatige onderbouwing wordt deze uitspraak gedaan? Een uitspraak als deze ontstaat vaak vanuit gebrek aan werkelijke inzicht tussen zelf verlonen en de kosten van All-In Payroll van Flex Selectief.Ook denken ondernemers dat doordat de boekhouder de salarisadministratie verzorgt ‘alles goed geregeld’ is. Helaas, niets is minder waar en tegelijkertijd een bedrieglijke gedachte. Payroll gaat veel verder dan alleen maar de salarisadministratie. Een grote groep ondernemers beseft zich dan ook niet dat All-In Payroll van Flex Selectief echt meerwaarde voor de onderneming kan invullen.

Per ondernemer verschilt het of payroll voordeliger is dan de salarisadministratie via de Boekhouder. In de meeste gevallen is payroll voordeliger. Het verschil hangt af van: De Loongebonden Kosten, Werkgeverslasten Sociale Zekerheidstelsel en Werkgeverslasten Cao. Daarnaast zijn het m.n. de overige kosten die per ondernemer verschillen. Denk hierbij aan de kosten van de verzuimverzekering, arbodiensten, administratieve kosten van de Boekhouder en de administratieve lasten van de ondernemer zelf.

Lees verder

Cereslaan 2
9641 MJ Veendam
Tel: 0598 235377
Email: info@flexselectief.nl
Skype: live:relatiebeheer_2

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zat.- en zondag Gesloten