fbpx

Categorie: Actueel

“Door payroll heeft het personeel geen binding meer met de onderneming”. Wie bedenkt zoiets? Een groot deel van de ondernemers denkt dat als ze gebruik gaan maken van payroll dat dit een negatieve invloed op de binding en/of betrokkenheid van de medewerkers heeft. De werkelijkheid bewijst juist het tegenovergestelde.

De ondernemer kiest voor meer zekerheid en wil de overstap naar All-In Payroll van Flex Selectief maken. Alles staat en valt dan met een goede communicatie. Bespreek de nieuwe situatie helder met de medewerkers en zorg er ook voor dat de medewerkers vervolgens goed op de hoogte blijven. De ondernemer kan de medewerkers met de hand op het hart garanderen dat er binnen de werkrelatie niets veranderd. Ook op het gebied van de werkzaamheden verandert er helemaal niets tenslotte de medewerkers blijven de werkzaamheden uitvoeren zoals ze het altijd al deden. De ondernemer blijft net als vanouds leiding en toezicht uitoefenen. De ondernemer kan de medewerkers de absolute zekerheid geven dat ze ook het loon ontvangen zoals vastgelegd in de cao die voor de onderneming van toepassing is.

Lees verder

Een arbeidsovereenkomst via een payroll onderneming valt, net als een arbeidsovereenkomst via een uitzendonderneming, onder de cao voor uitzendondernemingen. Anders gezegd: een arbeidsovereenkomst via een payroll onderneming is exact hetzelfde als een arbeidsovereenkomst via een uitzendonderneming.
De definitie:
Een uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW, waarbij de ene partij als werknemer door de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en
leiding van de derde;

Tips om medewerkers gelukkig te houden:

  • Houd de vinger aan de pols: Sommige dagen en projecten zijn uitdagender dan andere. Spreek medewerkers regelmatig aan en vraag hoe het met ze gaat. Vinden ze de baan nog uitdagend genoeg? Kunnen ze de werkdruk nog aan?
  • Definieer de langetermijnvisie: Bespreek de toekomstperspectieven van de medewerkers. Help ze doelen vast te stellen en te bereiken. Ga na wat de opleidingsmogelijkheden zijn en inventariseer of medewerkers daar interesse in hebben.
  • Geef verantwoordelijkheid: Geef je medewerkers verantwoordelijkheid, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Op die manier krijgen ze het gevoel dat ze een verschil kunnen maken en bouw je mee aan het zelfvertrouwen van de medewerker.
  • Toon waardering: Spreek je waardering uit tegenover waardevolle medewerkers, van een simpele ‘dankjewel’ tot een bonus. Het houdt de motivatie hoog en het geeft de medewerker een boost om aan een nieuwe opdracht te beginnen.
  • Focus op wat belangrijk is: ‘Betrokkenheid’; zorg ervoor dat iemand zich betrokken voelt en met trots zijn bedrijf wil vertegenwoordigen.

Lees verder

Cereslaan 2
9641 MJ Veendam
Tel: 0598 235377
Email: info@flexselectief.nl
Skype: live:relatiebeheer_2

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zat.- en zondag Gesloten