Bel voor afspraak 06 5272 7884

Categorie: nieuws

Het personeel is de dupe van payroll. Waar komt deze uitspraak vandaan? De gedachte dat het voordeel van All-In Payroll van Flex Selectief alleen maar de kant van de ondernemer opvalt en dat zijn mensen daardoor moeten inleveren is sterk verouderd en allang wettelijk achterhaald. Deze uitspraak is ondoordacht! Een payroll onderneming valt onder de Wet Arbeid Allocatie Door Intermediairs (WAADI) en is daarmee gebonden aan wet- en regelgeving.

De werkelijkheid is dan ook heel anders:De flexwerker komt formeel in dienst bij de payrollonderneming. Hierdoor valt de flexwerker onder de cao voor Uitzendorganisaties. De wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat de flexwerker recht heeft op het zogeheten ‘Inlenersbeloning’. Inlenersbeloning houdt in dat de flexwerker recht heeft op hetzelfde salaris en dezelfde beloning zoals deze is vastgelegd in de geldende cao van de betreffende onderneming.  Inlenersbeloning komt er ook op neer dat de flexwerker op dezelfde manier beloont moet worden dan de vaste mensen die bij de onderneming in dienst zijn. Kortom: het salaris wordt bepaald door de geldende cao en niet door de payrollonderneming. De SNCU (de Cao-politie) is verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de cao.

Lees verder

Ondernemers denken dat payroll duur is. Op grond van welke argumenten en cijfermatige onderbouwing wordt deze uitspraak gedaan? Een uitspraak als deze ontstaat vaak vanuit gebrek aan werkelijke inzicht tussen zelf verlonen en de kosten van All-In Payroll van Flex Selectief.Ook denken ondernemers dat doordat de boekhouder de salarisadministratie verzorgt ‘alles goed geregeld’ is. Helaas, niets is minder waar en tegelijkertijd een bedrieglijke gedachte. Payroll gaat veel verder dan alleen maar de salarisadministratie. Een grote groep ondernemers beseft zich dan ook niet dat All-In Payroll van Flex Selectief echt meerwaarde voor de onderneming kan invullen.

Per ondernemer verschilt het of payroll voordeliger is dan de salarisadministratie via de Boekhouder. In de meeste gevallen is payroll voordeliger. Het verschil hangt af van: De Loongebonden Kosten, Werkgeverslasten Sociale Zekerheidstelsel en Werkgeverslasten Cao. Daarnaast zijn het m.n. de overige kosten die per ondernemer verschillen. Denk hierbij aan de kosten van de verzuimverzekering, arbodiensten, administratieve kosten van de Boekhouder en de administratieve lasten van de ondernemer zelf.

Lees verder

“Door payroll heeft het personeel geen binding meer met de onderneming”. Wie bedenkt zoiets? Een groot deel van de ondernemers denkt dat als ze gebruik gaan maken van payroll dat dit een negatieve invloed op de binding en/of betrokkenheid van de medewerkers heeft. De werkelijkheid bewijst juist het tegenovergestelde.

De ondernemer kiest voor meer zekerheid en wil de overstap naar All-In Payroll van Flex Selectief maken. Alles staat en valt dan met een goede communicatie. Bespreek de nieuwe situatie helder met de medewerkers en zorg er ook voor dat de medewerkers vervolgens goed op de hoogte blijven. De ondernemer kan de medewerkers met de hand op het hart garanderen dat er binnen de werkrelatie niets veranderd. Ook op het gebied van de werkzaamheden verandert er helemaal niets tenslotte de medewerkers blijven de werkzaamheden uitvoeren zoals ze het altijd al deden. De ondernemer blijft net als vanouds leiding en toezicht uitoefenen. De ondernemer kan de medewerkers de absolute zekerheid geven dat ze ook het loon ontvangen zoals vastgelegd in de cao die voor de onderneming van toepassing is.

Lees verder

Tips om medewerkers gelukkig te houden:

  • Houd de vinger aan de pols: Sommige dagen en projecten zijn uitdagender dan andere. Spreek medewerkers regelmatig aan en vraag hoe het met ze gaat. Vinden ze de baan nog uitdagend genoeg? Kunnen ze de werkdruk nog aan?
  • Definieer de langetermijnvisie: Bespreek de toekomstperspectieven van de medewerkers. Help ze doelen vast te stellen en te bereiken. Ga na wat de opleidingsmogelijkheden zijn en inventariseer of medewerkers daar interesse in hebben.
  • Geef verantwoordelijkheid: Geef je medewerkers verantwoordelijkheid, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Op die manier krijgen ze het gevoel dat ze een verschil kunnen maken en bouw je mee aan het zelfvertrouwen van de medewerker.
  • Toon waardering: Spreek je waardering uit tegenover waardevolle medewerkers, van een simpele ‘dankjewel’ tot een bonus. Het houdt de motivatie hoog en het geeft de medewerker een boost om aan een nieuwe opdracht te beginnen.
  • Focus op wat belangrijk is: ‘Betrokkenheid’; zorg ervoor dat iemand zich betrokken voelt en met trots zijn bedrijf wil vertegenwoordigen.

Lees verder

  • 1
  • 2

Cereslaan 2-L11
9641 MJ Veendam
Mobiel: 06-52727884
Email: info@flexselectief.nl

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 18:00
Dinsdag 08:30 - 18:00
Woensdag 08:30 - 18:00
Donderdag 08:30 - 18:00
Vrijdag 08:30 - 18:00
Zaterdag 08:30 - 17:00