fbpx

Drogreden 1: ‘Het personeel is de dupe van payroll’

Het personeel is de dupe van payroll. Waar komt deze uitspraak vandaan? De gedachte dat het voordeel van All-In Payroll van Flex Selectief alleen maar de kant van de ondernemer opvalt en dat zijn mensen daardoor moeten inleveren is sterk verouderd en allang wettelijk achterhaald. Deze uitspraak is ondoordacht! Een payroll onderneming valt onder de Wet Arbeid Allocatie Door Intermediairs (WAADI) en is daarmee gebonden aan wet- en regelgeving.

De werkelijkheid is dan ook heel anders:De flexwerker komt formeel in dienst bij de payrollonderneming. Hierdoor valt de flexwerker onder de cao voor Uitzendorganisaties. De wetgever heeft wettelijk vastgelegd dat de flexwerker recht heeft op het zogeheten ‘Inlenersbeloning’. Inlenersbeloning houdt in dat de flexwerker recht heeft op hetzelfde salaris en dezelfde beloning zoals deze is vastgelegd in de geldende cao van de betreffende onderneming.  Inlenersbeloning komt er ook op neer dat de flexwerker op dezelfde manier beloont moet worden dan de vaste mensen die bij de onderneming in dienst zijn. Kortom: het salaris wordt bepaald door de geldende cao en niet door de payrollonderneming. De SNCU (de Cao-politie) is verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de cao.

De medewerker gaat er dus niet op achteruit. Nog sterker: zowel ondernemer en medewerker winnen aan flexibiliteit. Ondernemers willen groeien. Ondernemers hebben te maken met de wisselvalligheid van werkaanbod en dus is groei nimmer een constante factor is. Zonder mensen geen groei en geen groei zonder mensen.

Een van de knelpunten waar de ondernemer met groeiambities tegen aanloopt is het feit dat al na 2 jaar de keuze moet worden gemaakt om de arbeidsovereenkomst wel of niet om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Door de onzekere factor van genoemde wisselvalligheid valt in te veel gevallen, ook bij een medewerker die goed functioneert, de keuze voor de medewerker helaas de verkeerde kant op en houdt het na 2 jaar gewoon op. Doodzonde en absoluut onnodig. Kiest de ondernemer voor All-In Payroll van Flex Selectief, dan kiest de ondernemer ervoor om zijn medewerker minimaal 5½ jaar, met behoud van flexibiliteit, in dienst te houden. Door gebruik te maken van All-In Payroll van Flex Selectief kiest de ondernemer voor groei. Door gebruik te maken van All-In Payroll van Flex Selectief is de ondernemer gevrijwaard van werkgeversrisico’s. De ondernemer heeft minder administratieve rompslomp en wordt achteraf niet geconfronteerd met de onverwachte hoogte van de nog te betalen loonheffing of pensioenpremies.

Natuurlijk zorgen wij goed voor de mensen van de ondernemer. Wij volgen wet- en regelgeving nauwkeurig, volledig en zorgvuldig. Wij betalen het salaris wekelijks of 4-wekelijks uit. De loonstrook en jaaropgaaf is altijd en overal inzichtelijk is. Onze deskundige HR-Helpdesk staat klaar om alle relevante vragen van de medewerkers en van de ondernemer zorgvuldig en adequaat te beantwoorden.

Cereslaan 2
9641 MJ Veendam
Tel: 0598 235377
Email: info@flexselectief.nl
Skype: live:relatiebeheer_2

CONTACTFORMULIER
   
Openingstijden  
Maandag 08:30 - 17:00
Dinsdag 08:30 - 17:00
Woensdag 08:30 - 17:00
Donderdag 08:30 - 17:00
Vrijdag 08:30 - 17:00
Zat.- en zondag Gesloten